MMO&TRFMA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Derneğimiz İle MMO arasında Makine Mühendisleri Odası ve Tesis Yönetimini kapsayan, araştırma, geliştirme, uygulama, teknik hizmetler, bilirkişilik, eğitim, vb. konularda 15.03.2019 işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Anlaşma, Tesis Yönetim sektörünün ulusal çıkarlar yönünde gelişmesine yönelik, Avm, oteller, rezidanslar, siteler, fabrikalar, hastaneler vb. Tesis Yönetimi olan her alanda, iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin sağlanarak iş kazalarının en aza indirgenmesi, eğitim programlarıyla tesis yönetimi çalışanlarının bilinçlendirilmesi, çevreye yönelik test ve muayenelerinin yaptırılması vb. çalışmaları kapsamaktadır.