Adı Soyadı Görevi Unvanı
Gökçenur Çelebioğlu Başkan
Hüseyin Çoban Başkan Yardımcısı
İbrahim Bozan Başkan Yardımcısı
Altınay Gökşin Yazman
Sevilay Günlüler Sayman
Erhan Demirtaş Üye
Ömer Terzi Üye