İhtilaf halindeki tarafların gerçek iradeleri doğrultusunda, gizlilik prensibi ışığında, etkin katılımıyla, yargılamadan daha kısa sürede, ekonomik bir şekilde uyuşmazlıkları çözümlemeyi amaçlayan bir kurumdur.

Uygun fiziki ve idari koşullara sahip olan TRFMA Arabuluculuk Merkezi; iş hukukundan ve ticari alacaklardan kaynaklanan ihtilafların, tarafların birbiriyle iletişim kurmasını sağlayarak, kısa sürede, barışçıl, kalıcı, kazan-kazan ilkesi ile çözümlenmesine destek olur.

TRFMA Arabuluculuk Hizmetlerinden ;

  • Derneğe bağlı bulunan üyeler
  • Üyelere bağlı bulunan kurumlar
  • Üyelerle iş akdi bulunan çalışanlar

Yararlanabilir.

TRFMA Arabuluculuk Merkezinin avantajları;  

TRFMA; bu hizmeti üyelerine sunarak, üyelerinin gider kalemlerinde önemli bir iyileştirme sağlayacak ve bu alt yapı hizmeti ile üye bağlılığını arttıracaktır.

TRFMA bu vesile ile ek gelir yaratarak odanın devamlılığı ve faaliyetlerini geliştirirken; üyeler de uyuşmazlıklarda harcadıkları önemli dava harcamaları, avukat masrafları, zaman ve finansman maliyetlerini ciddi ölçüde düşürebileceklerdir.

Online Arabuluculuk

Online Arabuluculuk; taraflar arasındaki uyuşmazlığın tarafların aynı anda aynı mekanda bir araya gelmeden, teknolojiyi (internet üzerinden görüntülü konuşma ve elektronik imza gibi) kullanarak bir arabulucu eşliğinde çözebilmesini amaçlar.

Özellikle, bölge ya da şehir farklılığı dolayısıyla bir araya gelemeyen ancak arabuluculuğu kullanmak isteyen iki taraf için uygun olup İstanbul gibi büyük metropollerde yaşanan ulaşım sıkıntısını da dikkate aldığımızda taraflar için çok uygundur.

Online arabuluculuk, MGC Arabuluculuk Merkezi bünyesinde sıkça kullanılır ve bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunuzda kurulu bulunan Skype veya görüntülü görüşme imkanı sağlayan program vasıtasıyla gerçekleştirilir.