Adı Soyadı Görevi Unvanı
Burhanettin Kantar Üye
Alp Parmaksızoğlu Üye
Altınay Gökşin Üye