Adı Soyadı Görevi Unvanı
Alp Parmaksızoğlu Üye
Bora Koçak Üye
Nazlı Uzunlar Aydın Üye