Son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde giderek gelişen ve önem kazanan Tesis Yönetimi, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerindendir.

2017 Yılı öncesinde sektörde hizmet veren kişiler ve firmalar tarafından birçok defa görüşülmüş olan, Tesis Yönetim Derneği kurma konusu nihayet 2017 yılında gerçekleşmiştir.

2017 Yılı Eylül ve Aralık aylarında sektörün önde gelen 15 firma yöneticisi tarafından gerçekleştirilen, verimli ve yoğun toplantılar neticesinde Tesis Yönetim Derneği tüzüğü tüm kurucu üyelerin mutabakatıyla hazırlanmıştır.

Sektörün ülkemizde tanıtılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, sektörde yönetim hizmeti veren kişi ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla sektörün önde gelen 15 tesis yönetim firması bir araya gelerek 21.12.2017 tarihinde kısa adı TRFMA olan Tesis Yönetim Derneği’ni kurdu.