Yolcu Terminalleri ve Mevcut Binalarda Pandemi Tedbirleri

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu, Covid-19 Pandemisi  tedbirlerine yönelik hazırladığı yeni metinleri 14.07.2020’de online basın toplantısı ile duyurdu.

Yayınlanan yeni metinleri görüntüleyebilmek için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

Mevcut Binalarda İklimlendirme Havalandırma Sistemlerinin İşletme ve Bakım Yönünden Alınması Gereken Genel Tedbirler Prosedürü Eklerini görüntülemek için aşağıdaki başlıklara tıklayınız.

17.07.2020 MMO İklimlendirme  Teknik Kurulu basın açıklaması ve Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi sunumunu MMO youtube kanalından izlemek için tıklayınız.

İklimlendirme Teknik Kurulu;
Pandemi döneminde iklimlendirme konusunda alınacak tedbirleri belirlemek üzere aşağıda isimleri geçen kurum, dernek, uzman ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.

Uzman Hekimler:

Dr. Ali Osman Karababa
Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu
Prof. Dr. Candan Çiçek
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin
Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy
Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

Uzman Kuruluşlar:

MMO (Makina Mühendisleri Odası)
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı)
İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği)
KLİMUD (Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği)
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği)
MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği)
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)
UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği)
ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği)