Yönetim ve İş Etik İlkeleri

Tesis Yönetim Derneği Üyeleri;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına, güncel yönetmelik ve mevzuata uygun faaliyet yapacaklarını beyan ederler.

Kayıt dışı istihdam yapmazlar, kayıt dışı ödeme yapmazlar. Yasal sorumluluklarını yerini getirirler.

İşçi sağlığı ve güvenliğine önem verirler. Çalışanlarına güvenli iş ortamı, sağlıklı yiyecek ve konforlu iş kıyafetleri sağlarlar.

Müşterilerine doğru ve kaliteli hizmet verirler. Müşterilerinin gayrimenkullerini etkin, verimli, bakımlı, temiz ve güvenli korumak için çalışırlar.

Müşterileri ve çalışanları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep vb. ayrımcılık yapmazlar. Çalışanlarının ve müşterilerinin kişisel verilerini özenle saklarlar.

Beyanlarının ve sundukları belge ve raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterirler, doğru bilgileri sunacaklarını taahhüt ederler. Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş faaliyetlerinde temel değerleri olarak kabul ederler.

Faaliyetlerinde onurlu, dürüst ve ahlak kurallarına bağlı kalırlar. Yolsuzluklara katılmaz ve desteklemezler. Rüşvet ilişkisine girmezler.

Haksız rekabet yapmazlar. Adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasına önem verirler. Çevre ve hayvan haklarına saygılı davranırlar.

➢ Çalışanlarını iş bu etik kurallarına göre eğitirler ve buna uygun çalışmaları için yönlendirirler.

Yönetici ve çalışanlarının karar ve davranışlarını etkileyecek kıymetli hediyeler almasını ve aynı amaçla vermesini yasaklarlar.

Faaliyetlerini yaparken, tüm kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklemeden, eşit mesafede davranırlar.

Yasalara saygılı, müşterilerinin haklarına saygılı, çalışanlarının haklarına saygılı, dürüst, güvenilir, sadık ve adildirler. Verdikleri sözleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeye özen gösterirler.

Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını amaçlarlar. En iyinin peşinde olup, yaptıklarının hesabını şeffaf ve dürüst olarak verirler.

Etik İlkelerimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız.