Tesis Yönetim Derneğinden Site Aidatlarına Ücretsiz Değerlendirme!

TRFMA Tesis Yönetim Derneği

Site ve Toplu Yapılarda Yaşanan Aidat Artışları ile İlgili Kamuoyu Açıklaması

 

Site ve Toplu Yapılarda yapılan Genel Kurul toplantılarında kendilerine verilen yetki ile Site Yönetimleri tarafından hazırlanan, maliklere tahakkuk ettirilen ve tahsilatı yapılmakta olan aidatlarla ilgili olarak son günlerde kamuoyu tepkilerinin arttığının bilincindeyiz. Konu ile ilgili olarak da pek çok farklı uzmanın açıklamaları da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Öncelikle bazı kavramların özetlenmesinde fayda görüyoruz.

Site ve toplu yapılarda tüm ortak giderlerinin karşılanması için bir “İşletme Projesi” oluşturulur. Bu işletme projesi baz alınarak maliklerin aylık ödemesi gereken aidatlar hesaplanır. Tüm bu çalışmalar Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve ilgili tesisin onaylı Yönetim Planı‘na uygun olarak yapılmak zorundadır. Yapılacak Genel Kurul toplantısı ile, Yönetim Kurulu seçilir ve Yönetim Kuruluna işletme projesini hazırlama, yürütme ve gerektiğinde güncelleme yetkileri verilir veya bu yetkilerini kullanabilmesi için Profesyonel Tesis Yönetim Firması ile anlaşma yetkisi verilir.

Sitelerde genel olarak ele almak gerekirse, ortak alan hizmetleri, Hukuk, Müşteri İlişkileri, Mali İşler gibi Yönetim Hizmetleri ile, Temizlik, Güvenlik, Teknik Bakım ve Onarım, Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri, Haşere Kontrol Hizmetleri gibi alt hizmet başlıklarında ele alınmaktadır. Diğer gider kalemlerinin önemli bir kısmını ortak alan enerji giderleri oluşturmakta iken ayrıca ortak alan sigorta giderleri, yatırım giderleri, yasal test ve muayene giderleri gibi çeşitli gider kalemleri de mevcuttur.

Sitelerin işletme projeleri incelendiğinde, yapısal duruma ve sitenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte, hizmet giderlerinin, toplam giderlerin içinde ortalama %65’lik bir paya sahip olduğunu görürüz. Hizmet giderlerinin de İşçilik Ücretlerine bağlı olduğu açıktır. Dolayısıyla hizmet giderlerindeki artışlar, Asgari Ücret artışlarından direkt etkilenmektedir. Bunun dışında Teknik Bakımların önemli bir kısmı döviz ile artış görürken, son yapılan KDV düzenlemesi ile, temizlik malzeme ve kimyasallarındaki KDV oranının %8’den %20’e yükseltilmiş olması, direkt temizlik hizmeti giderlerinde de artışa sebep olacaktır. Site Yönetimlerinin KDV açısından son kullanıcı olması ve tüm KDV yükünü de üstleniyor olması ayrı bir sorundur. Derneğimiz bu konuda girişimde bulunmaktadır.

Site yönetimlerindeki aidat artışlarının “Fahiş Aidatlar” olarak değerlendirilebilmesi için, güncel enflasyon, vergi, asgari ücret artışları ile ele alınması, buralardaki artışlara göre değerlendirilmesi şarttır. Bu kapsamda site aidatlarına bir üst sınır getirilmesinin de giderlerinin yarıdan fazlasının işçilik ücretleri olması nedeniyle mümkün olmayacağını değerlendiriyoruz.

Asgari ücret, dövize bağlı maliyetler ve vergilerdeki artışların çok üstüne çıkarak aidatları fahiş oranlarda artırmak nasıl yanlış ise, site ile ilgili güvenlik, hijyen, bakım gibi daha sonra çok daha büyük maliyetler ortaya çıkartacak şekilde gerekli önlemlerin alınmaması da o kadar yanlıştır.

Site Yönetimlerinin ve Site Yöneticilerinin maliklerin ve kamuoyu baskısının etkisiyle aidat artışlarını, matematiksel olarak enflasyon, asgari ücret artışı gibi unsurlardan bağımsız olarak düşük açıklamasının etkileri, ilgili site için daha büyük riskler taşımaktadır. Özellikle büyük bedeller ile yapımı tamamlanan ve belirli tasarım özellikleri olan bu tür toplu yapılarda, bilinçsizce yapılacak tasarruf girişimlerinin, kısa vadede dahi daha büyük maliyetler, ekipman kırılmaları, iş kazaları, hizmet yetersizlikleri ve hukuksal sonuçlara yol açabileceğini üzülerek gözlemlediğimizi belirtmemiz gerekir.

Tesis Yönetim Derneği olarak, bir Sosyal Toplum Kuruluşu olmamızın bize yüklediği sorumlulukla, bu yönden aidatlarının incelenmesini isteyen Site Yönetimlerine, ücretsiz ve en hızlı şekilde görüş bildireceğimizi bir kere daha belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Tesis Yönetim Derneği
Yönetim Kurulu Bşk.

Erhan DEMİRTAŞ

TESİS YÖNETİM İSTİHDAM HEDEFLİ EĞİTİM PROGRAMI İLK MEZUNLARINI VERDİ!

TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Boğaziçi Yönetim AŞ, Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi’nden Tesis Yönetimi Sektörüne Eğitimli İş Gücü Desteği

Tesis yöneticiliği sektörüne eğitimli personel desteği vermek amacıyla TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Boğaziçi Yönetim AŞ, Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle geliştirilen eğitim programlarından “Tesis Yönetimi Eğitim Programı”, ilk mezunlarını verdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, 16 Haziran tarihinde, Enstitü İstanbul İSMEK Büyük İstanbul Otogarı Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törene, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay, TRFMA Tesis Yönetim Derneği Başkanı Erhan Demirtaş ve Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Ethem Pişkin’in yanı sıra Enstitü İstanbul İSMEK ve İBB Bölgesel İstihdam Ofisi yöneticileri de katıldı. 

TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Boğaziçi Yönetim AŞ ve Enstitü İstanbul İSMEK iş birliği ile “Tesis Yönetimi Eğitim Programı” hazırlandı. Günümüzün önemli kariyer alanlarından biri olan tesis yöneticiliği alanında çalışmak isteyenler için “Toplu Yapı Tesis Yöneticiliği” ve “Tesis İşletmeleri Yöneticiliği” programları geliştirildi.

Bu süreçte, TRFMA Tesis Yönetim Derneği olarak, üye firmalarımızın katkılarıyla eğitmenler eğiticinin eğitimi ve saha gezilerini gerçekleştirdi.

Ayrıca, TRFMA Tesis Yönetim Derneği üye firmalarımızın insan kaynakları uzmanlarından oluşan ”TRFMA Eğitim Komitesi” tarafından eğitimlere başvuran tüm adaylar ile mülakatlar gerçekleştirildi.

TRFMA Tesis Yönetim Derneği Başkanı Sn. Erhan Demirtaş başta olmak üzere dernek olarak sektörü geliştirmek, katkı sağlamak ve eğitim olanaklarını artırmak için gayretlerimizin ve desteklerimizin devam edeceğini belirtmek isteriz.

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza iş yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Tesis Yönetim Derneği üye firmalarımızın katkılarıyla, Eİİ Eğitmenleri, eğiticinin eğitimi ve saha gezilerini gerçekleştirdi

Tesis Yönetim Derneği üye firmalarımızın katkılarıyla, Toplu Yapı Tesis Yöneticiliği ve Tesis İşletmeleri Yöneticiliği Eğitmenleri, eğiticinin eğitimi ve saha gezilerini 07.04.2023 – 05.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

UFS (İGA), ISS (Merkez Ofis), Zorlu Tesis Yönetim (Merkez Ofis), Boğaziçi Yönetim’e ( Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi) kıymetli katkılarından dolayı teşekkürlerimiz sunarız.

 

TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Boğaziçi Yönetim ve Enstitü İstanbul İsmek İş Birliği ile Eğitim Programı!

TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Boğaziçi Yönetim ve Enstitü İstanbul İsmek iş birliği ile Toplu Yapı Tesis Yöneticiliği ve Tesis İşletmeleri Yöneticiliği eğitim programları başlatıldı.
TRFMA Tesis Yönetim Derneği üye firmalarımızın insan kaynakları uzmanları, bu eğitime başvuran tüm adaylar ile mülakatları gerçekleştirdi.

TRFMA 5.GELENEKSEL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ YEMEĞİ

TRFMA Tesis Yönetim Derneği 5.Geleneksel Kuruluş Yıldönümü yemeğimiz, Zorlu Center Raffles İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Yeni üyemiz Tahincioğlu Hizmet ve Yönetim A.Ş. temsilcisi Sn. Niyazi Eyilikbilir’e TRFMA Tesis Yönetim Derneği plaketi takdim edilmiştir.

Sn. Erhan Demirtaş (Başkan) Sn. İbrahim Bozan (TYTFED Başkan) Sn. Nazlı Uzunlar Aydın (Bşk.Yrd.) Sn. Onur Yılmaz (Bşk.Yrd.) Sn. Eren Özenli (Genel Sekreter) Sn. Bülent Gülcan (Sayman) Sn. Miktat Kuzhan ve Sn. Ufuk İnce başta olmak üzere tüm tesis yönetim dernek üyelerine kıymetli katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 


TRFMA TESİS YÖNETİM DERNEĞİ BAŞKANI SN. ERHAN DEMİRTAŞ SEÇİLDİ

TRFMA Tesis Yönetim Derneği Başkanı olarak, Soluto Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Erhan Demirtaş seçildi.

TRFMA Tesis Yönetim Derneği, Yönetim Kuruluna Erhan Demirtaş ile birlikte Nazlı Uzunlar Aydın, Onur Yılmaz, Eren Özenli, Bülent Gülcan, Miktat Kuzhan ve Ufuk İnce seçildi.